impurity

 • 51impurity defects — priemaišiniai defektai statusas T sritis chemija apibrėžtis Defektai, atsirandantys legiruojant kristalą priemaišomis. atitikmenys: angl. impurity defects rus. примесные дефекты …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 52impurity recombination center — priemaišinis rekombinacijos centras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity recombination center vok. Beimischungsrekombinationszentrum, n rus. примесный центр рекомбинации, m pranc. centre d’impureté de recombinaison, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 53impurity density — priemaišų tankis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. contamination density; impurity density vok. Dichte der Fremdatome, f; Störstellendichte, f; Störstellenkonzentration, f rus. концентрация примесей, f pranc. densité des impuretés, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 54impurity element — priemaišinis elementas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity element vok. Dotierungselement, n rus. примесный элемент, m pranc. élément d’impureté, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 55impurity gradient — priemaišos gradientas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity gradient vok. Dotierungsgradient, m rus. градиент примеси, m pranc. gradient d’impureté, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 56impurity atom — priemaišinis atomas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity atom vok. Fremdatom, n; Störatom, n rus. инородный атом, m; примесный атом, m pranc. atome d’impureté, m; atome étranger, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 57impurity diffusion — priemaišų difuzija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity diffusion vok. Fremdstoffdifusion, f rus. диффузия примесей, f pranc. diffusion d’impuretés, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 58impurity complex — priemaišinis kompleksas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity complex vok. Fremdstoffkomplex, m rus. примесный комплекс, m pranc. complexe d’impureté, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 59impurity crystal lattice defect — priemaišinis gardelės defektas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity crystal lattice defect vok. Gitter Verunreinigungsdefekt, m; Substitutionsstörstelle, f rus. примесный дефект решётки, m pranc. défaut d’impureté du réseau… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 60impurity band — priemaišinė juosta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity band vok. Störband, n; Störstellenband, n rus. примесная полоса, f pranc. bande d’impureté, f …

  Fizikos terminų žodynas